COTIZAȚII PROFESIONALE APROBATE ÎN CONFERINȚA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 09.01.2017. 

 

 

 

Plățile se pot efectua cash la sediul filialei sau în contul colector deschis la BCR:

IBAN:  RO40RNCB0145044180940001

BCR SUCURSALA GIURGIU

CUI: RO7426179

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009