COMISIA DE DISCIPLINĂ:

EC. GRIGORE MARIAN - PREŞEDINTE

EC. GHERGHELECI IONEL - MEMBRU TITULAR

EC. HODIVOIANU MARIETA - MEMBRU TITULAR

EC. RADU IOAN - MEMBRU TITULAR 

EC. SOARE NICOLETA - MEMBRU TITULAR 

 

EC. BUJAN DORINA - MEMBRU SUPLEANT

EC. GAVRILĂ CRISTIAN - MEMBRU SUPLEANT

EC. JELESCU LENUȚA LUMINIȚA - MEMBRU SUPLEANT  

EC. PĂUN MARIAN - MEMBRU SUPLEANT

EC. ZĂBAVĂ MARIN - MEMBRU SUPLEANT 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009