Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia 2011

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009