Rezultate contestatii si rezultate finale examen admitere stagiu, sesiunea 01 – 03 octombrie 2021

Rezultate finale examen admitere stagiu:

Rezultate finale contabil autorizat - https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-CA-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021_site.pdf

Rezultate finale contabil autorizat cu studii superioare - https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-finale-CAS-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021.pdf

Rezultate finale expert contabil - https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-finale-EC-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021.pdf

Rezultate finale absolventi de masterat - https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/10/Rezultate-finale-Master-EC-Ex-acces-01-si-03-octombrie-2021.pdf

  1. Candidații declarați admiși, în ceeea ce privește înscrierea la stagiu:

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, perioada de stagiu începe din luna ianuarie a anului următor celui în care persoana a susținut și promovat examenul de admitere sau i s-au echivalat disciplinele programului de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu.

În acest sens, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere la stagiu, candidații care au promovat examenul de admitere la stagiu, precum și absolvenții programelor de masterat care au primit aprobare de înscriere directă la stagiu au obligația depunerii documentelor de înscriere la stagiu, în cadrul filialelor de domiciliu.

Totodată, având în vedere faptul că activitățile de stagiu se organizează la nivelul centrelor de stagiu, cu implicarea filialelor arondate, stagiarii au posibilitatea ca odată cu depunerea dosarului de înscriere la stagiu să solicite, acolo unde este cazul, luarea în evidență în cadrul filialelor în care doresc efectuarea stagiului, cu obligația depunerii unor documente justificative (adeverința de la locul de muncă sau alte documente justificative).

Prin urmare, pentru a veni în sprijinul stagiarilor dar și pentru respectarea principiului teritorialității, stagiarii au posibilitatea efectuarii stagiului în cadrul altei filiale/centru de examen, cu precizarea că situația stagiarilor, în ceea ce privește activitatea de stagiu, respectiv evidența prezențelor la întâlnirile de stagiu, notele obținute în urma evaluărilor/reevaluărilor susținute va fi centralizată de către filialele de domiciliu.

 

  1. Candidații declarași respinși:

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților declarați respinși CECCAR va organiza în  perioada 04 - 05 decembrie 2021 sesiunea extraordinară a examenului de admitere la stagiu.

Pentru candidații care depun dosarele de înscriere până în data de 19 noiembrie 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online gratuite, în care se va pune accent în special pe disciplinele la care s-a obținut un nivel scazut de promovabilitate, în sesiunea din octombrie 2021.

Pentru înscrierea candidaților declarați respinși la sesiunea octombrie 2021 nu se vor mai solicita documentele depuse pentru sesiunea din 01 - 03 octombrie 2021,  care în prezent sunt în vigoare. Astfel, candidații vor depune:

  • cererea de înscriere;
  • dovada achitării taxa reduse de înscriere la examen;
  • acordul GDPR ;
  • acordul de înregistrare audio-video;
  • 2 fotografii tip buletin.

Leave your comment