Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Florin Ghinea Mariana Spoială Marieta Ghiță
Gabriela Tepus Velcea

Biroul permanent

Preşedinte Vicepresedinte
Florin Ghinea Mariana Spoială

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Mariana Mănucu Gheorghe Șerban Gabriel Veveriță
Steliana Caramihai Liliana Lorelai Ceadîrgeanu
Mariana Mimi Gheorghe Mariana Clonț
Gheorghe Simion Gloria Stoica
Violeta Chiran

Comisia de cenzori

Cenzor
Radu Gheorghe

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Florin Ghinea Liliana Gheorghiu
Mariana Mănucu
Marian Grigore
Marieta Hodivoianu

Executivul filialei

Director executiv Şef birou Stagiu şi Dezvoltare profesională Continuă Şef birou administrativ și casierie
Angela Petronela Chilat Gina Daniela Chira Florentina Mirela Draghia

Auditor

Auditor de calitate
Vladimir Bunea