Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25 ianuarie 2024, ora 17.00 în original.

Publicat 10 februarie 2024

Împotriva procesului verbal se poate de depune contestație in termen de 2 zile lucrătoare.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Mariana Mănucu Florin Ghinea Marieta Ghiță
Mariana Spoială

Biroul permanent

Preşedinte Vicepresedinte
Mariana Mănucu Florin Ghinea

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Gheorghe Șerban Gabriel Veveriță
Steliana Caramihai Liliana Lorelai Ceadîrgeanu
Mariana Mimi Gheorghe Mariana Clonț
Gheorghe Simion Gloria Stoica
Violeta Chiran

Comisia de cenzori

Cenzor
Radu Gheorghe

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Florin Ghinea Spoială Mariana
Țepuș Velcea Gabriela
Gheorghiu Liliana
Mănucu Mariana
Simion Gheorghe

Executivul filialei

Director executiv Şef birou Stagiu şi Dezvoltare profesională Continuă Şef birou administrativ și casierie
Angela Petronela Chilat Gina Daniela Chira Florentina Mirela Draghia

Auditor

Auditor de calitate
Vladimir Bunea